WWW.FOLKINFO.HU

Sebestyén István bukovinai székely népművész honlapja
 
KIADVÁNYOK
HANGZÓ
ÉLŐ-KÉPEK
ELISMERÉSEK

December 12-én, Kakasdon tartották meg a "ZENG A LÉLEK bukovinai népdalok" könyv és CD bemutatóját.
Az új CD-ról néhány dalt a "HANGZÓ" anyagoknál meg is lehet hallgatni.

  Elérhetőség, rendelés
  Telefon: 06 / 74 431-150
  Mobil: 06 / 20 24 28 990
  Kapcsolat >>>>>

FRISS KIADVÁNYOK

A szegény ember bőrpuskáját
Fábry Sándor mutatta be az Alexandra könyvesházban 2009. február 11-én.

Sebestyén István a HírTv Különkiadás című műsorában

MEGJELENT!

A szegény ember bőrpuskája - székely pajzánságok és egyéb pikáns történetek című lemez megjelent!!! Bővebb információ: www.rezbong.hu

 
AKTUÁLIS FELLÉPÉSEK

2009. július 25., Jászszentandrás

2009. augusztus 29., 14.00., Budapest, Vajdahunyadvár, HÍR-es Íznapok

2009. augusztus 30., 11.15., Budapest, Vajdahunyadvár, HÍR-es Íznapok

2009. szeptember 9., 17.00, Érd, Csuka Zoltán Városi Könyvtár

2009. szeptember 28., Paks, Könyvtár, 18.00

2009. szeptember 29., de. Sárszentmihály

2009. szeptember 29., du. Székesfehérvár, Gárdonyi Géza Művelődési Központ

2009. szeptember 30., Csikóstöttös

KORÁBBI FELLÉPÉSEK >>>
 
MÉDIA
 

A lemezfelvételről:

Helyi Téma, 2008. szeptember 15.

Szabad Föld, 2008. szeptember 22.

Népszabadság, 2008. szeptember 16.

A Szegényember bőrpuskája című kiadványról:

Exit, 2009 január 1-7.

Magyar Televízió, Híradó Online, 2009. február 10.

Magyar Nemzet, 2009. február 13.: A szegény ember bőrpuskája meg a Csorba leán . Mesék csak felnőtteknek

Szabad Föld Online, 2009. február 15.

Magyar Hírlap Online, 2009. február 13.

Metropol: Interjú Sebestyén istvánnal

Lemezbemutató Fábry Sándorral: kultura.hu

Szigorúan csak felnőtteknek!
Gyomaendrődön vendégszerepelt Sebestyén István


  ELISMERÉSEK
Sebestyén Ádám díj
Erdélyi vándor díj
Országos 1. díj
Országos nagydíj
Kiemelt nívódíj
kétszeres Kárpát-medencei
Vass Lajos Nagydíj
Népművészet Mestere díj - 2014

  AJÁNLOTT OLDALAK

  HANGZÓ
Mikor Máriához...
Ave Mária
Székely pajzán történetek - bemutató

Huszároson vágatom a hajamot (énekel Sebestyén István , kísér a Csurgó zenekar)

Füttyent a masina (Csillagösvény népdalkör,kísér a csurgó zenekar)

Andrásfalva de szép helyen van

Csernovici kaszárnya (Csillagösvény népdalkör, kísér a Csurgó zenekar)

A menyasszony öltöztetése

Ajándékbemondás
 

Bukovinai székely szülők tizedik gyermekeként születtem az 1900-as esztendőkben. A 60-as 70-es években végeztem az iskoláimat Kakasdon. Ebből is láthatják hogy elmúlottam tizennyolc esztendős. Családi tűzhely melegénél tanulhattam szüleimtől a székely tréfákat, ősi népdalainkat. Ők a helyi hagyományőrző egyesületnek alapító tagjai voltak. Engem mindig fűtött a vágy hogy a hagyományőrzés terén maradandót alkossak. Kezdetben csak versenyekre jártam (Országos 1. díj, Országos nagydíj, Kiemelt nívódíj, és kétszeres Kárpát-medencei Vass Lajos Nagydíj). Az utóbbi években önálló előadó esteken népmesék-népdalok javából tartok előadásokat.


"Sokan vannak ma, akik szívesen énekelnek színpadon népdalokat, de egyre kevesebben vannak, akik gyermekkortól természetes formában, a legnemesebb anyanyelvként sajátították el a népdalokat, és azok sajátos kifejezésmódját.

A bukovinai székely Sebestyén István e kevesek közül való. Ráadásul nem csak énekelni tud szépen az Andrásfalváról elszármazott, végül Kakasdra került bukovinai székelyek leszármazottja, hanem kiváló mesemondó is! Pedig gyermekkorában az ő szülei generációjának nem sok örömben volt része. S hogy hogyan kerültek a székelyek Bukovinába és onnan a Dunántúlra? Úgy, hogy Mária Terézia uralkodása alatt az osztrákok erőszakos határőrség szervezése ellen felszólaló szabad székelyek tiltakozását az osztrák katonaság vérengzéssel torolta meg. A székelyek a további vérengzés elől tömegével menekültek ki előbb Moldvába, majd Bukovinába, ahol letelepedtek, és öt új falut alapítottak.

Bő kétszáz év múlva a népesség egy részét a magyar állam az Al-Duna mellé telepítette, végleges Magyarországra telepítésükre pedig 1940-ben került sor. Alig telepedtek le azonban Bácskában, az új otthon helyszínét is elérte a második világháború, így onnan továbbküldték őket a Dunántúlra. Nem könnyen hagyták el saját javaikat, főleg pedig nehéz szívvel foglalták el a kitelepített németek, horvátok házait. Mindezeket politikailag nehéz, beszolgáltatásokkal terhes hazai viszonyok nehezítették. A nehéz időkön átsegítette őket hitük, tisztességük, a hagyományok tisztelete és az éneklés. Erőt adtak a gyöngyszemnek beillő, dallamban, szövegben egyaránt veretes keservesek, az istenes énekek, a vidámságot sugalló kedves táncdallamok, a nehéz helyzetet sokféle öniróniával megoldó, bőséges humorral megáldott mesék, és egyéb történetek, melyeket Sebestyén István hagyomány iránti fogékonysága máig megőrzött. S bár valóban egyre fogy az idős generáció, amely még az eredeti bukovinai székely nyelvjárást, dallamvilágot, életformát és gondolkodásmódot hozta magával, Sebestyén István ma már tudatosan vállalja a hagyomány őrzését, népdal, népmese, népi színjáték, viselet megismertetését és továbbadását."

Tari Lujza népzenekutató


Szeretettel meghívok mindenkit, a Hálaadás című új könyvem és CD bemutatómra.
Kakasd, 2017. november 24.-én


Népművészet Mestere díj - 2014

Fotó: Bartos Gyula
Balog Zoltán a magyar kormány nevében 2014. augusztus 17.-én a Budai Várban átadta a Népművészet Mestere díjakat. A díjazottak közt van népdalénekes, szűrrátét-készítő, kosárfonó, szalmafonó, mesemondó és hegedűoktató is. Ezen ünnepség keretében Sebestyén István mesemondót is díjazták.Határ Győző Városi Könyvtár - Gyomaendrőd

Nagyszerű est Sebestyén István fellépésével!

Sebestyén Istvánt közkívánatra hívtuk meg ismét könyvtárunkba.
A Rózsahegyi Napok keretén belül szervezett műsora ismét derűs perceket, kedves emléket szerzett számunkra. 2011. május 13-án délután, telt ház előtt lépett pódiumra Sebestyén István bukovinai székely ének- és mesemondó.


A Szekszárd melletti Kakasdról érkezett népművész áttelepült család 10. gyermeke. Az erdélyi, székely humor, pajzán mesevilág elevenedett meg rendkívül szuggesztív előadásában. Énekkel és rigmusokkal tette színesebbé előadását, kacagtatta meg a közönséget. Nagyon kellemes meglepetésként olyan témákat is beleszőtt előadásába, amely a kapcsolatok fontosságáról, a barátságról, mint emberi értékről szólt.

Az előadást követően kötetlen, baráti beszélgetésre került sor, ahol István egy székre állva pohárköszöntőt mondott a Gyomaendrődiekre , a rá jellemző stílusban.
Képek a galériában > >>  KIADVÁNYOK

 


Serkenj lelkem!

Téli ünnepkörhöz kötődő népénekek, beszédek a bukovinai székelyeknél (cd)
Kedvezményes ár: 2200 Ft + postaköltség

Mikor Máriához...

A lemez az egykori bukovinai székelyek, Istensegíts, Fogadjisten, Andrásfalva, Hadikfalva, Józseffalva népének Istentől megáldott karácsonyi ünnepeit idézi meg népénekek, szokásdalok, verses köszöntok, mondák, népszokás részletek segítségével. A megszólaló népköltészeti alkotások erejével, az Istengyermek világrajövetelének csodálatos eseményeit ragyogtatja fel. A 16-17. századi, adventi népénekek, az Ó fényességes szép hajnal , a Mikor Máriához kezdetű ének, a négyhetes, böjtöléssel, hajnali misékkel, gyónással áldozással megszentelt, istenváró napok szépségét jelenítik meg. Megszólalnak a Jézus születését üdvözlő népénekek, köszöntők, a Paradicsomolás, (a legkisebbek köszöntő népszokása) a leányok, legények ablakok alatt elzengett énekei, a csodálatos erdélyi típusú betlehemes játék részletei. Felhangzanak a Szent István, Szent János, az Aprószentek, az újesztendő napjához kötődő szokásdalok, verses köszöntők, a fenyő, illetve a karácsonyfa, viszonylag nagyon új teremtésmondája, a Szent Család egyiptomi menekülésének legendája. Sebestyén István a lemez előadója, nagytehetségű, bukovinai székely mivoltában is, istenhitében is hiteles népművész. Az Andrásfalváról 1945-ben a völgységi Kakasdra települt, hagyományőrző székely család fia, már gyermekként is kiemelkedőénekes volt. Nem véletlen, hogy az 1966-ban, a falujában gyűjtő néprajzosok látókörébe került. Megrendítőés felemelő élmény hallani, ahogy a tizenegy éves fiú édesanyjával, a betlehemes játék Angyal és Mária szerepét énekli. Hallható a lemezen a pásztorok táncának gyönyörű furulya dallama, de felhangzik az új haza, a mostani lakóhely, Kakasd templomának Isten dicséretét zengő, imára hívó harangszava is.

A Tréfás Székely fonó

Mulatságos bukovinai történetek, énekek (cd)
Kedvezményes ár: 2200 Ft + postaköltség kiapadhatatlan és áradó székely tréfakedv igazi gyöngyszemeivel szolgál ez a kiadvány. Sebestyén István, az elismert hagyományörző énekes, mesemondó a gyermekkorában a családi tűzhely körül hallott mulatságos történeteket, és magukkal ragadó énekeket gyűjtötte egybe mindannyiunk örömére.

 


A szegény ember bőrpuskája - székely pajzánságok és egyéb cifra történetek

(Könyv és cd) Kedvezményes ár: 2400 Ft + postaköltség Megrendelhető: rendeles@rezbong.hu

Sebestyén István mesemondó, népművész a közönség szeretetét 2006, első lemeze megjelenésének éve óta élvezi. A lelkesedése töretlen, képességei pedig a bukovinai székelyek, és a tágabb értelemben vett székelység hiteles krónikásává emelték. Amit elmond ugyanis, és ahogyan mindazt elmondja, nem felvett póz, nem manír, hanem esszenciája annak, amit a családi asztalnál kilenc testvére és munkás szülei között, illetve a falubeliektől, és elsősorban is minden kakasdiak dajkájától, Fábián Ágostonné Márika nénitől megtanult.

Amit ez a kiadvány kínál, az a maga egyszerűségében is egy emelkedett nyelv, ahol az aranymadár aranyfészekbe kívánkozik, mert ott érzi jól magát, ahol az a szerencse, hogy a nászéjszakáját töltő pár házát jó erős boronával építették, és ahol a legények jól megszuszogtatják a leányokat .

Megnézem, belehallgatok www.rezbong.hu >>>
A Rézbong Kiadó további kiadványai >>>

  ÉLŐ-KÉPEK - videók
"Hazatértek" - Bukovinai székelyek és moldvai csángók 75 éve Magyarországon.
Kiállításmegnyitó és ünnepi műsor, vezeti Kóka Rozália.
XXXV. Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár.
Sebestyén István bukovináról és a Hatvan Banda


A szegény ember bőrpuskája, közreműködik a Hatvan Banda
A másikTV riportjában egy iskolai ünnepségen láthatjuk a mesemondó népművészt
Sebestyén István a HírTv különkiadásában.
 
Vendégszereplés Gyomaendrődön