WWW.FOLKINFO.HU
Naszvadi Magdolna népi fazekas, Budapest
 

 

T. Olvasó !

Engedje meg, hogy egy hatezer éves múlttal rendelkező mesterség ifjú művelőjeként bemutatkozzam Önnek.
Naszvadi Magdolna, 22 éves népi fazekas vagyok. Közel négy éve foglalkozom fazekassággal, két tanulóév letöltése után önállóan dolgozom. A plasztikus anyagok szeretete végigkísérte gyermek és ifjú koromat, de csak 19 éves koromtól van meghatározó szerepe az életemben. Ismerősöktől kapott néhány kilogrammnyi agyag szoborrá formázása után döntöttem úgy - francia nyelvi tanulmányaim és grafológusi végzettségem ellenére - , hogy hivatásszerűen is ezzel az anyaggal szeretnék foglalkozni. A szakiskolában ismertem meg a korongozást, az írókázás és egyéb díszítőfunkciók technikáját. Tanárnőm és kollegáim munkáin keresztül láttam meg, hogy az agyag - ez a darab föld - milyen engedelmesen adja meg magát az értő kezek mozdulatainak, s szinte korlátlan kreativitási teret enged alkotójának. Érdeklődésem teljes egészében a fazekasság felé fordult. Néprajztanárom segítségével megismerkedtem a magyar népi fazekasság formavilágával és díszítőmotívumaival, melyeknek keresetlen őszintesége, természetközelisége nagy hatással volt rám. Preferált díszítőtechnikáim az írókázás, az ún áttörés, és a bekarcolás. Tárgyaim fő motívumait az Erdélyben található Barcaújfalu fazekashagyományaiból merítem. Az edényeket ott fehér alapon kék írással díszítették (ld. fotó).A közeli és távolabbi jövőben több más tájstílus tanulmányozását és alkalmazását tervezem (pl. tiszafüredi, mohácsi, korondi, székelyudvarhelyi ).
Rövid - alig másfél éves - szakmai pályafutásom egy sikeres állomása az OKKT által kiírt országos kézműves pályázaton való részvétel, ahol díjazott lettem. Első megmérettetésem volt ez a kézművesek között, s a díj megerősített hitemben, hogy érdemes a szakmámban -melyet hivatásomnak tekintek- dolgozni, tanulni a fejlődésem érdekében. Célom, hogy sok kollegámhoz hasonlóan mesterfokon műveljem majd a népi fazekasságot. S célom nem utolsó sorban az, hogy az emberek ugyanolyan szeretettel és örömmel vegyék kézbe a tárgyaimat, mint ahogyan én készítem őket.

 

 

 

A munkáim megvehetők/rendelhetők. Egyéni elképzeléseknek megfelelő tárgyak is rendelhetők.